Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...

POZOSTAŁE PROCESY BIZNESOWE

Wdrażane przez nas aplikacje biznesowe do zarządzania procesami finansowymi, obsługą klienta, obsługą prawną czy kadrową to tylko niewielka część procesów, jakiem występują w typowym przedsiębiorstwie.

Zarządzanie usługami i infrastrukturą IT

W związku z nieustannie wzrastającymi oczekiwaniami wobec efektywności i niezawodności infrastruktury informacyjnej, organizacje IT ciągle stoją przed wyzwaniem dostarczania biznesowi usług o coraz wyższej jakości, przy jednoczesnym utrzymywaniu poziomu kosztów w wyraźnie określonych granicach. Zastosowanie systemów zarządzania procesami biznesowymi pozwala szacować i zarządzać kosztami prowadzenia i wdrażania procesów IT, a także optymalizować procesy zachodzące po wdrożeniu określonego systemu. Jedną z istotnych korzyści z wdrażanych przez DSA Polska systemów BPM jest możliwość zarządzania zgłoszeniami serwisowymi i pracą help-desk’u poprzez automatyczne przydzielanie zgłoszeń i efektywne zarządzanie pracą serwisantów poprzez optymalny rozkład obciążenia zadaniami

Zarządzanie ryzykiem - Enterprise Risk Management

Systemowe mechanizmy zarządzania ryzykiem oraz regulacje branżowe w tym zakresie stają się elementem kultury organizacyjnej coraz większej ilości korporacji. Enterprise Risk Management (ERM) na poziomie zarządzania organizacją umożliwia dokumentowanie procesów zachodzących w firmie, śledzenie aktywności w procesach oraz usprawienie kontroli wewnętrznej. Istotnym elementem zarządzania ryzykiem jest audytowanie danych finansowych i udostępnienie ustawień kontrolnych dla celów weryfikacji.