POZOSTAŁE PROCESY BIZNESOWE

Wdrażane przez nas aplikacje biznesowe do zarządzania procesami finansowymi, obsługą klienta, obsługą prawną czy kadrową to tylko niewielka część procesów, jakiem występują w typowym przedsiębiorstwie.

Zarządzanie usługami i infrastrukturą IT

W związku z nieustannie wzrastającymi oczekiwaniami wobec efektywności i niezawodności infrastruktury informacyjnej, organizacje IT ciągle stoją przed wyzwaniem dostarczania biznesowi usług o coraz wyższej jakości, przy jednoczesnym utrzymywaniu poziomu kosztów w wyraźnie określonych granicach. Zastosowanie systemów zarządzania procesami biznesowymi pozwala szacować i zarządzać kosztami prowadzenia i wdrażania procesów IT, a także optymalizować procesy zachodzące po wdrożeniu określonego systemu. Jedną z istotnych korzyści z wdrażanych przez DSA Polska systemów BPM jest możliwość zarządzania zgłoszeniami serwisowymi i pracą help-desk’u poprzez automatyczne przydzielanie zgłoszeń i efektywne zarządzanie pracą serwisantów poprzez optymalny rozkład obciążenia zadaniami

Zarządzanie ryzykiem - Enterprise Risk Management

Systemowe mechanizmy zarządzania ryzykiem oraz regulacje branżowe w tym zakresie stają się elementem kultury organizacyjnej coraz większej ilości korporacji. Enterprise Risk Management (ERM) na poziomie zarządzania organizacją umożliwia dokumentowanie procesów zachodzących w firmie, śledzenie aktywności w procesach oraz usprawienie kontroli wewnętrznej. Istotnym elementem zarządzania ryzykiem jest audytowanie danych finansowych i udostępnienie ustawień kontrolnych dla celów weryfikacji.