WYSYŁKA MASOWA

 Mając do dyspozycji sprawne mechanizmy tworzenia pojedynczych dokumentów w oparciu o zatwierdzone szablony – łatwo zrealizować proces ich masowego tworzenia. Dostarczane przez nas rozwiązania potrafią zarządzać kolejką zadań generowania dokumentów w oparciu o różne zestawy danych i szablony.

Tworzenie zestawu pism

Na podstawie zebranych danych system może uruchomić jednoczesne generowanie zestawu pism na podstawie wielu szablonów. W ten sposób – bez konieczności kopiowania zmiennych – użytkownik otrzymuje wymagany komplet dokumentów gotowych do wydrukowania lub wysłania pocztą elektroniczną.

Zawarcie umowy kredytowej

Po wprowadzeniu danych kredytobiorcy generowany jest zestaw składający się z umowy głównej i załączników, np.: dyspozycja wypłaty, harmonogram spłat, oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem i warunkami udzielenia kredytu.

Zatrudnianie pracownika

Po wprowadzeniu danych nowego pracownika – drukowane są: umowa o pracę, dyspozycja przelewu środków na rachunek bankowy, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, skierowanie na badania lekarskie. Podobne sytuacje mogą dotyczyć zestawu dokumentów notarialnych (np. postępowania spadkowe), bankowych (umowa kredytowa), ubezpieczeniowych itp.

Podpisanie aktu notarialnego

Po wprowadzeniu danych osób stawających przed notariuszem przygotowywany jest kompletny zestaw wymaganych dokumentów. Przykładowo do projektu protokołu dziedziczenia załączany jest projekt oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku.

Wielokrotna wysyłka

Niektórzy z naszych klientów korzystają z usług firm wyspecjalizowanych w masowym drukowaniu i kopertowaniu korespondencji wychodzącej. Nasze rozwiązania pozwalają na przygotowanie plików wsadowych zawierających znaczne ilości dokumentów dla różnych klientów. Pliki te mogą być przesyłane do dostawców zewnętrznych lub drukowane i kopertowane samodzielnie. Masowo tworzone pisma mogą być także zapisywane w postaci pojedynczych plików lub wysyłane bezpośrednio mailem.