APLIKACJE DEDYKOWANE DSA

Dla naszych klientów dostarczamy często rozwiązana specjalizowane i rozszerzające standardowe funkcjonalności rozwiązań pudełkowych i wdrożonych systemów BPM/ECM/DMS. Dotychczas opracowywaliśmy m.in. moduł graficznej wizualizacji procesu, rozszerzenie pozwalające na dwustronną komunikację systemu BPM z serwerem poczty elektronicznej, czy narzędzie zwiększające efektywność pracowników obsługujących połączenia z klientami.

DSA VPAT - wizualizacja procesów

DSA VPAT (Visual Process Audit Trial) jest rozszerzeniem przygotowanym przez firmę DSA Polska dla rozwiązania OpenText MBPM. Rozszerzenie to pozwala na graficzne prezentowanie historii procesów działających w oparciu o platformę OpenText MBPM. VPAT jest narzędziem ułatwiającym użytkownikom śledzenie przepływu zadania w postaci graficznej prezentacji. Dzięki VPAT użytkownik ma wgląd zarówno w cały kształt procesu, jak i ścieżkę, którą zadanie przeszło. VPAT ułatwia również monitorowanie zadania. Dla przykładu w bardzo szybki sposób można sprawdzić, czy proces przeszedł przez etap akceptacji, czy też nadal na tę akceptację oczekuje.

 

VPAT wiernie odzwierciedla kształt procesu zaprojektowanego w MBPM Designer. Użytkownik może łatwo i szybko prześledzić ścieżkę zadania w procesie. Atutem takiego śledzenia procesu jest brak konieczności interpretacji przez użytkownika poszczególnych wpisów z historii standardowo dostępnej w OT MBPM. VPAT działa w tle i nie ma konieczności, aby użytkownik projektujący procesy posiadał wiedzę o zasadach jego działania. Aby udostępnić użytkownikom danego procesu, graficzny podgląd historii we VPAT wystarczy podłączyć do procesu gotową bibliotekę i wykorzystać dostępny w niej formularz podglądu. Nie są także wymagane dodatkowe prace programistyczne.

 

VPAT ułatwia poznanie i zrozumienie całego kształtu procesu, dzięki czemu użytkownicy sprawniej obsługują proces, a kadra zarządzająca efektywnie optymalizuje i modyfikuje procesy. Ponadto VPAT ułatwia także modelowanie nowych procesów, w oparciu o wiedzę zdobytą przy obsłudze tych już uruchomionych. 

DSA Mail Connector

DSA Mail Connector jest uniwersalnym modułem pozwalającym na dwustronną komunikację Platformy OpenText MBPM z serwerem poczty elektronicznej. Nasza funkcjonalność umożliwia automatyzację obsługi i archiwizacji danych napływających poprzez pocztę elektroniczną, a także o zintegrowanie z obsługą faksów przychodzących, które są konwertowane do postaci e-maili.

 

Główne cechy i zadania DSA Mail Connector:

  • pobieranie wiadomości z serwera poczty elektronicznej (POP3, IMAP, EWS)

  • klasyfikacja wiadomości i analiza – wydobycie odpowiednich informacji z nagłówka i treści wiadomości

  • eksport do archiwum elektronicznego i inicjowanie procesu biznesowego związanego z obsługą danego dokumentu przesłanego e-mailem

  • funkcja monitorowania i zarządzania (możliwość konfiguracji ustalania klas wiadomości, czy tez częstotliwości ich pobierania)

  • modułowa budowa pozwalająca na elastyczną rozbudowę aplikacji Mail Connector

DSA Skrypter - rejestracja połączenia telefonicznego

DSA Skrypter jest uniwersalnym narzędziem zapewniającym wsparcie i zwiększającym efektywność pracowników obsługujących połączenia głosowe z klientami. Nowoczesny, dynamiczny interfejs został zbudowany w oparciu o sprawdzone wzorce użyteczności aplikacji, dzięki czemu jest on wygodny dla obsługujących i nie muszą oni przechodzić dodatkowych szkoleń z obsługi. Podgląd zebranych odpowiedzi, możliwość cofnięcia się bezpośrednio do dowolnego, wcześniej zadanego pytania dodatkowo zwiększają efektywność pracowników i poprawiają komfort klientów uczestniczących w rozmowie.

 

Definiowanie skryptu rozmowy odbywa się z wykorzystaniem graficznego narzędzia projektowego. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania typu przeciągnij-i-upuść tworzenie skryptu odbywa się szybko. Zastosowane podejście umożliwia wielokrotne wykorzystanie tych samych elementów (pytań) do przygotowania różnych skryptów rozmów. Warunki przejść między ścieżkami skryptów definiowane są w oparciu o standardową notację JavaScript, dzięki czemu nie są wymagane szkolenia związane z poznawanie niestandardowych języków opisywania warunków.

 

DSA Skrypter przygotowany jest do pracy jako rozwiązanie samodzielne, przy czym zakładamy wykorzystania danych procesowych z aplikacji zbudowanych w oparciu o Platformę OT MBPM. Sprawi to, że możliwe będzie szybsze przygotowanie skryptów rozmowy dzięki bezpośredniemu wiązaniu pytań z danymi wykorzystywanymi w procesie. W zakresie integracji możliwy jest dostęp via http i REST API, co umożliwia integrację z dowolnymi rozwiązaniami IVR/IVVR.

 

Funkcjonalności obsługi, jak i definiowania skryptów są dostępne przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania. Przy budowie rozwiązania wykorzystane zostały wieloletnie doświadczenia DSA Polska w zakresie budowy dynamicznych interfejsów użytkownika, sprawdzone we wdrożeniach rozwiązań procesowych w dużych organizacjach.