ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Udostępnienie uprawnionym użytkownikom dobrze opisanych i uporządkowanych informacji pochodzących z dokumentów papierowych i elektronicznych to jeden z najważniejszych czynników wpływających na jakość i szybkość podejmowanych decyzji. Dostarczamy rozwiązania do archiwizacji i wyszukiwania dokumentów elektronicznych i papierowych.

Skanowanie dokumentów papierowych

Przekształcenie dokumentów papierowych do postaci elektronicznej zapewnia szereg korzyści, z których najważniejsze to:

  • Możliwość jednoczesnego wyszukiwania według wielu kryteriów (atrybutów)

  • Jednoczesny dostęp do obrazu dokumentu przez wielu użytkowników (bez konieczności kopiowania)

  • Praktycznie niezmienna w czasie jakość obrazu i zabezpieczenie oryginału przed zniszczeniem

  • Łatwość zarządzania uprawnieniami dostępu do obrazu dokumentu papierowego

  • Szybkość dostępu i możliwość łatwego przekazywania obrazu do dowolnego miejsca lub urządzenia

Import dokumentów elektronicznych

Dokumenty w postaci elektronicznej (obrazy dokumentów papierowych lub pliki elektroniczne istniejące wyłącznie w formie cyfrowej) mogą być łatwo archiwizowane i udostępniane uprawnionym użytkownikom. Oprócz wymienionych wcześniej zalet daje to możliwość optymalizacji kosztów składowania (najczęściej wyszukiwane dokumenty zapisywane w szybkiej macierzy dyskowej; rzadko wyszukiwane lub starsze dokumenty przenoszone automatycznie na wolniejsze dyski lub inne nośniki), lub automatycznego usuwania niepotrzebnych dokumentów

Integracja z systemami workflow/BPM

Elektroniczna archiwizacja dokumentów to najczęściej ostatni z kroków w systemie obiegu dokumentów (workflow), bądź jeden z ostatnich etapów w procesie biznesowym (BPM) powiązanym z dokumentem. Nasze rozwiązania pozwalają na zapewnienie dostępu zarówno do starych (zarchiwizowanych) dokumentów, jak i automatyczną archiwizację dokumentów, które zakończyły już swój podstawowy cykl życia. Oprócz składowania samych dokumentów archiwalnych w łatwy sposób możemy zarchiwizować dane procesowe (informacje o czasach i etapach realizacji poszczególnych kroków) i powiązać je właściwymi dokumentami.