SZABLONY DOKUMENTÓW

Systemy zarządzania procesami biznesowymi (BPM) bardzo często wymagają od użytkowników szybkiego, bezbłędnego przygotowywania pism czy tworzenia innych dokumentów adekwatnych dla danego procesu biznesowego na podstawie predefiniowanych szablonów.  Nasze systemy umożliwiają łatwe tworzenie wzorców dokumentów np. w oparciu o powszechnie dostępny i znany edytor MS Word.

Samodzielna edycja szablonu

Każdy użytkownik może przygotować zestaw szablonów wykorzystywanych przez niego w określonych sytuacjach. Każdy wzorzec może być indywidualnie sformatowany (wybór czcionki, jej wielkości, koloru, itp.), podobnie jak ma to miejsce przy przygotowywaniu dowolnego innego dokumentu. Dzięki powszechnej znajomości obsługi edytorów tekstu – opracowywanie nowych szablonów nie wymaga żadnego szkolenia.

Określanie danych

Poprzez proste oznakowanie wybranych fragmentów szablonu użytkownik może wskazać, które pola w dokumencie mają być wypełniane przez system. Przykładem mogą być zmienne typu „data_dokumentu”, „numer_sprawy”, „kwota_zobowiązania” itp. Dodatkowo użytkownik może wskazać fragmenty dokumentu, które mają pojawić się warunkowo w jego treści. Przykładem może być np. sekcja o konieczności uzupełnienia wniosku kredytowego o dodatkowe zabezpieczenia w przypadku kwoty zobowiązania wyższej od zadanej wartości.

Zatwierdzanie szablonu

W przypadku gdy zaprojektowany przez użytkownika szablon ma być wykorzystany do – w pełni automatycznego – generowania plików i wysyłania ich do klientów, konieczne staje się zatwierdzenie takiego wzorca przed dopuszczeniem do produkcji. Po akceptacji szablonu przez uprawnione osoby zostaje on dodany do repozytorium systemu i od tego momentu może być wykorzystany do tworzenia pism wychodzących.