DSA SGD - SERWER GENEROWANIA DOKUMENTÓW

Uniwersalne i wydajne narzędzie do tworzenia dokumentów wychodzących w oparciu o szablony przygotowane przez użytkowników. Dzięki możliwości projektowania szablonów w powszechnie stosowanym edytorze (MS Word) oprogramowanie może być łatwo wdrożone i stosowane w dowolnej organizacji.

Najważniejsze funkcje DSA SGD

  • możliwość samodzielnego zdefiniowania szablonu dokumentu przez użytkownika. Do tworzenia szablonów może być wykorzystany powszechnie znany edytor tekstu (MS Word)

  • szybkie generowanie dokumentu po przesłaniu danych w postaci pliku XML; dokumenty tworzone są praktycznie natychmiastowo a ich podgląd może być zaprezentowany bezpośrednio na ekranie użytkownika

  • natywne wykorzystanie mechanizmów tworzenia dynamicznej zawartości dokumentu – niezależnie od liczby elementów danego rodzaju (listy wypunktowane, listy numerowane, tabele, zagnieżdżenia)

  • możliwość osadzania elementów graficznych (np. logotypy, obrazy podpisów odręcznych itp.) dzięki czemu możliwe jest utrzymywanie zgodności ze standardami identyfikacji wizualnej

Dostępne wersje systemu

SGD Standard

Wersja pozwalająca na generowanie dokumentów z wykorzystaniem danych pobieranych ze źródeł zewnętrznych (ODBC, SOA, XML). Dzięki możliwości generowania dokumentów w wielu formatach (DOC, TXT, RTF, PDF, XPS) oraz łatwemu instalowaniu na kilku serwerach – wersja ta oferuje maksymalną elastyczność i skalowalność. Oprogramowanie pozwala na zarządzanie szablonami, zadaniami, wygenerowanymi dokumentami, uprawnieniami użytkowników oraz zasadami pobierania danych ze źródeł zewnętrznych.

SGD Instant

Najczęściej stosowana wersja, która umożliwia natychmiastowe generowanie dokumentów – bez odwoływania się do danych ze źródeł zewnętrznych. Szczególnie chętnie wykorzystywana jest jako dodatek do systemów zarządzania procesami biznesowymi, gdzie konieczna jest końcowa weryfikacja treści utworzonego dokumentu (np. przed wysłaniem do Klienta). Zadania generowania dokumentów nie są kolejkowane a docelowy zestaw danych przekazywany jest bezpośrednio do SGD. W tej wersji oprogramowanie pozwala na błyskawiczne wygenerowanie dokumentów w formacie DOC oraz PDF.

SGD Cloud

Wersja chmurowa oprogramowania, która pozwala na zarządzanie szablonami i generowanie dokumentów z dowolnego miejsca. Nieważne gdzie znajdują się uzytkownicy i z jakiego urządzenia korzystają, oprogramowanie pozwala im na natychmiastowe utworzenie dokumentów zgodnych z aktualnymi wzorcami i standardami. Wersja chmurowa oprogramowania może być udostepniona Klientom – zapewniając kompletność przesłanych danych i udostępniając im rezultaty w postaci plików zgodnych z zasadami identyfikacji wizualnej