M-FILES - Moduły i rozszerzenia

Oprócz standardowych funkcjonalności intuicyjnego i elastycznego systemu ECM/DMS, M-Files zapewnia szereg dodatkowych modułów rozbudowujących możliwości zarządzania przepływem informacji w firmie. Najważniejsze z nich to:

Moduł OCR

Optical Character Recognition – funkcjonalne rozszerzenie pozwalające w czasie rzeczywistym przetwarzać obrazy zeskanowanych dokumentów, odczytywać pliki PDF i w znaczący sposób ułatwiające wyszukiwanie potrzebnych informacji. M-Files rozszerzony o moduł OCR pozwala wirtualnie połączyć się z zainstalowanym sieciowo skanerem i „w locie” transformować skanowane obrazy bezpośrednio do docelowego formatu, co znacząco wspomaga organizację danych, ich przeszukiwanie i zarządzanie nimi. Moduł OCR wspomaga przetwarzanie takich plików jak TIFF, JPEG, BMP, PNG czy GIF; współpracuje ze wszystkimi typami urządzeń skanujących.

  1. Elastyczne rozszerzenie funkcjonalności systemu ECM i DMS

Główne funkcjonalności rozszerzenia OCR:

  • Bezpośrednia współpraca z zainstalowanym w firmowej sieci sprzętem (skanery, urządzenia wielofunkcyjne)

  • Wyszukiwanie pełnotekstowe w plikach bezpośrednio zaimportowanych do „Magazynu” (M-Files Vault) i eliminacja konieczności żmudnego i nieefektywnego przeszukiwania plików graficznych (obrazy skanów, TIFF, JPEG – pliki nieprzystosowane do wyszukiwania pełnotekstoweg0)

  • Wsparcie dla 137 języków i wysoka skuteczność wyszukiwania konkretnych wyrażeń (m.in. języki azjatyckie, j. hebrajski)

  • Rozpoznawanie kodów kreskowych dla wspomagania automatycznego klasyfikowania dokumentów

  • Wsparcie dla odczytu strefowego – np. checkbox’y, pola formularzy dla pozyskiwania informacji z ankiet bądź kwestionariuszy

Moduł OCR dla M-Files współpracuje w elastyczny sposób z oprogramowaniem wspomagającym skanowanie i przechwytywanie treści pochodzącym od dostawców takich jak Kofax, PSIGEN, czy Nuance eCopy. Moduł oferuje pełną elastyczność i dostosowywalność w tworzeniu systemu obiegu dokumentów. Dzięki połączeniu funkcjonalności M-Files (obieg dokumentów i zarządzanie treścią korporacyjną) z elementami automatycznego odczytu OCR możliwe jest stworzenie niezwykle elastycznego i efektywnego systemu zarządzania informacją.

Moduł raportowania (M-Files Reporting)

Rozszerzenie systemu M-Files pozwala rozbudować funkcjonalności systemu zarządzania dokumentami (DMS) i zarządzania informacją korporacyjną (ECM) o prezentację istotnych wskaźników statystyczne dotyczących obiegu dokumentów, procesów biznesowych i innych istotnych mechanizmów działania firmy. 

Działanie modułu

Moduł raportowania M-Files pozwala uzyskać wgląd w statystyki i metryki bazujące na istniejących w systemie magazynach dokumentów oraz powiązanych procesów biznesowych i transformować te statystyki w łatwo interpretowalne raporty i kokpity menedżerskie, które w znaczący sposób wspomóc mogą analizy procesów biznesowych i podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem. Rozszerzenie M-Files Reporting wprowadza techniki Business Intelligence w zakresie wspomagania podejmowania decyzji dzięki analizie metryk dotyczących procesów sprzedaży, prowadzonych i zakończonych projektów, obiegu dokumentów sprzedażowych i wielu innych aspektów zarządzania firmą.

 

Główne funkcjonalności M-Files reporting

  • Graficzna wizualizacja zależności pomiędzy obiektami zapisanymi w archiwum

  • Raporty dotyczące zgromadzonych danych

  • Analizy wspomagające podejmowanie decyzji

  • Możliwość integracji z zewnętrznymi źródłami (takimi jak systemy CRM i ERP) – np. wykresy sprzedaży dla danego okresu zestawiane z powiązanymi dokumentami