OPENTEXT CONTENT SUITE

OT Content Suite, występujący również pod nazwą Content Lifecycle Management (CLM) to oprogramowanie klasy ECM do celów śledzenia i archiwizacji treści przez cały cykl ich życia. Oprogramowanie pozwala na zwiększenie produktywności, zderzenie wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem z redukcją czasu dostępu i zwiększeniem mobilności informacji. Oprogramowanie klasy Content Suite doskonale wspiera pracę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w kontekście  rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zintegrowany system klasy ECM

OpenText Content Suite umożliwia organizacjom zarządzanie cyklem życia treści dokumentów System ten obejmuje szereg zaawansowanych narzędzi wśród których kluczową rolę pełni Content Server wspomagany przez m. in. moduły Records Management, Enterprise Scan, czy też takie aplikacje jak m. in. Template Workspace – angażowane w zależności od faktycznych potrzeb i oczekiwań organizacji.

OpenText Content Suite - najważniejsze funkcjonalności:

Zarządzanie dokumentami

W pełni funkcjonalne, skalowalne repozytorium na potrzeby organizacji i współdzielenia treści korporacyjnej (Enterprise Content Management).

 • bezpieczna klasyfikacja, organizacja, wyszukiwanie i współdzielenie dokumentów; możliwość wyszukiwania pełnotekstowego

 • rozszerzone atrybuty metadanych w celu zwiększenia precyzji wyszukiwania

 • wszechstronny audyt operacji i zintegrowane mechanizmy notyfikacji - powiadomienia pojedyncze i zbiorcze, notyfikacje e-mailowe

 • elastyczne i funkcjonalne narzędzia na potrzeby zarządzania zmianą, przeglądu i zatwierdzania dokumentów - elastyczna kontrola wersji

Zarządzanie danymi i archiwizacja

Spójny i bezpieczny system zarządzania; przestrzeń składowania danych jest zoptymalizowana dzięki wykorzystaniu mniej kosztownych nośników danych (mediów).

 • klasyfikacja wszystkich zasobów informacyjnych oraz wsparcie dla czasowego i/lub zdarzeniowego zarządzania retencją danych

 • magazynowanie i zarządzanie przestrzenią oraz treścią bez względu na typ danych

 • usługi kompresowania i deduplikowania danych

 • wsparcie dla składnic różnego typu (SAN, NAS, CAS, HSM, optyczne)

 • wirtualizacja składnic

Wielomodułowość OpenText Content Suite

Warstwy, na które podzielony jest system OpenText Content Suite ułatwiają jego skalowanie oraz zapewniają bezpieczeństwo i ciągłą dostępność rozwiązania. Biblioteka Content Server stanowi uporządkowaną przestrzeń panelu workspace, folderów i tzw. kontenerów w których dokumenty i innego rodzaju obiekty są przechowywane, zarządzane i do których użytkownik ma dostęp.

OpenText Content Server - system DMS i bezpieczne repozytorium

 • system workflow umożliwiający precyzyjną automatyzacje przepływów prac; możliwość graficznego budowania procesów

 • wydajne narzędzie wyszukiwania - możliwość przeszukania repozytorium pełnotekstowo lub po metadanych

 • Office Editor - możliwość zarządzania zawartością wprowadzonego dokumentu (także offline)

 • Pulse - narzędzie wspomagające komunikację między użytkownikami (funkcja mikroblogu, obserwacja aktywności użytkowników w czasie rzeczywistym, interakcja w formie aktualizacji statusów i treści dokumentów)

 • Forms/Web Forms - formularze pozwalające na gromadzenie i przechowywanie danych

 • Live-Reports - gruntowne raportowanie postępu procesów i workflow oferujące obserwację aktywności w organizacji w trybie minuta-po-minucie

 • REST-API - narzędzie do umożliwiające budowę aplikacji każdemu deweloperowi doświadczonemu w HTML, JavaScript jak i CSS

 • zarządzanie dowolnymi rodzajami treści (dokumenty, grafika/media, powiązania między obiektami, układy metadanych)

Records Management - moduł zarządzania repozytorium

Kluczowy komponent zarządzania metadanymi, zabezpieczeniami oraz repozytorium firmowym z uwzględnieniem zarządzania obiektami fizycznymi (physical objects), przestrzenią dyskową, planowaniem archiwizacji oraz obiegiem treści na podstawie ustanowionych reguł i zdarzeń.

 

Records Management obejmuje następujące składniki:

 • OpenText Records Management

 • OpenText Classifications Pro - komponent ułatwiający kategoryzowanie obiektów oraz tworzenie tzw. drzewa metadanych

 • OpenText Physical Objects

 • OpenText Security Clearance - zarządzanie bezpieczeństwem, dostępem i uwierzytelnianiem dla całego repozytorium