Skontaktuj się z nami

DSA Polska – Cyfrowe Systemy Archiwizacji Sp. z o.o.

Janikowo k. Poznania, ul. Gnieźnieńska 33

62-006 Kobylnica

tel.: (+48) 61 815 88 50 fax.: (+48) 61 815 88 69

poz. GPS: N: 52 stopnie 26′ 25″ (52.454512) E: 17 stopni 03′ 04″ (17.067371)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000050563.   Kapitał zakładowy 200.000 zł, w pełni wpłacony. NIP 782-19-50-491, REGON: 630987547 Konto:BZ WBK O/Swarzędz nr 92 1090 1450 0000 0000 4502 9006

   

  Administratorem Twoich danych osobowych jest DSA Polska – Cyfrowe Systemy Archiwizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie koło Poznania (62-006), ul. Gnieźnieńska 33 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050563, NIP 7821950491 o kapitale zakładowym wynoszącym 200.000,00 zł

  Kontakt ws. przetwarzania danych

   W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48 61 815 88 50 albo pisząc maila na adres biuro@dsa.com.pl.

  Przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a szczególnie po to, żeby przesłać Ci oczekiwaną przez Ciebie informację.

  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody

  Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody.

  Wyrażenie zgody w celu umożliwienia uzyskania odpowiedzi

  Aby uzyskać odpowiedź na zadane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pytanie musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów udzielenia takiej odpowiedzi. Jeżeli zgody nie wyrazisz, nie możesz przesłać do nas maila przez formularz kontaktowy.

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Twoją zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Jeżeli jednak cofniesz zgodę zanim udzielimy Ci odpowiedzi na zadane pytanie, wysłanie odpowiedzi nie będzie możliwe.

  Usunięcie danych osobowych

  Twoje dane usuniemy z zasobów DSA Polska – Cyfrowe Systemy Archiwizacji Sp. z o.o.  niezwłocznie po udzieleniu Ci odpowiedzi.

  Masz prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • sprostowania Twoich danych osobowych,
  • usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych.

  Wnoszenie skarg

  Możesz też wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.

  Bezpieczeństwo danych

  Twoje dane osobowe nie będą profilowane, ani nikomu przekazywane