SYSTEMY SKANOWANIA

Systemy zarządzania obiegiem dokumentów (workflow), podobnie jak uruchomienie wielu procesów biznesowych rozpoczyna się od zeskanowania dokumentów papierowych. Dostarczamy wydajne systemy do digitalizacji takich dokumentów:

Obsługa skanerów przemysłowych

Rekomendujemy zastosowanie profesjonalnych skanerów do dokumentów, które wyposażone są w automatyczne podajniki do dokumentów (ADF). Urządzenia takie – oprócz wydajności dostosowanej do potrzeb naszych klientów – gwarantują odpowiednią jakość otrzymanych obrazów oraz usprawniają ich przetwarzanie. Skanery przemysłowe wyposażone są najczęściej w ultradźwiękowe czujniki podwójnego wciągnięcia papieru, co praktycznie eliminuje ryzyko pominięcia dokumentu (np. w wyniku sklejenia). Dodatkowo oprogramowanie współpracujące z takimi skanerami potrafi przetworzyć obraz, eliminując np. jego przekrzywienia, automatycznie dobrać kontrast lub wyeliminować puste strony. Oprócz współpracy z typowymi skanerami – nasze systemy mogą pobierać obrazy z określonych lokalizacji sieciowych i pobierać dokumenty zeskanowane przez urządzenia wielofunkcyjne.

Analiza i identyfikacja dokumentów

Dostarczane przez nas systemy mogą mieć wbudowane dodatkowe mechanizmy analizy i identyfikacji obrazów. Na ich podstawie możemy analizować kody kreskowe lub tekst występujący w dokumencie i na tej podstawie wiązać jego obraz z odpowiednim zestawem atrybutów (indeksów). W niektórych sytuacjach przydatne są dodatkowe funkcje obracające dokument zależnie od orientacji tekstu na stronie. Dla bardziej złożonych obrazów (np. składany dokument formatu A3, na którym umieszczono kilka stron w formacie A4) możliwy jest elektroniczny podział obrazu na kilka stref i zapisanie ich w logicznej kolejności (obustronnie zapisana karta formatu A3 może zostać odwzorowana jako 4 kolejne obrazy formatu A4, przy jednoczesnym zachowaniu kolejności).

Uniwersalny eksport dokumentów

Na podstawie analizy treści obrazu możemy indywidualnie sterować kolejką zeskanowanych dokumentów i przesyłać je do dodatkowych modułów lub innych systemów. Przykładowo, dla jednego typu dokumentów (np. faktura) możemy przesyłać obrazy do kolejki OCR (rozpoznawanie treści), natomiast dla innego (np. umowa), możemy weryfikować obecność podpisu i – w przypadku pozytywnego wyniku – przesyłać go bezpośrednio do systemu archiwizacji. W przypadku współpracy z systemami BPM, dla każdego zdefiniowanego typu dokumentów możemy uruchamiać kolejną instancję procesu (sprawę) lub dołączać obraz do już istniejącej sprawy (tworząc tzw. elektroniczną teczkę sprawy). W przypadkach, dla których istotne jest posiadanie obrazu przesyłki (koperty), możemy także elastycznie sterować przepływem tych obrazów i łączyć je z obrazami dokumentów, które trafiły do firmy w tej samej kopercie.