OPEN SOURCE

Otwieramy niektóre z naszych komponentów dla innych programistów. Udostępniamy je na GitHub.

DCContainers

Biblioteka kontenerów dla Delphi oryginalnie napisana w Delphi 7. Udostępnia klasy typu hashmap i set z kluczami typu integer i string, do wykorzystania zamiast TStringList, lub biblioteki DeCAL.


Link do repozytorium: https://github.com/dsapolska/dccontainers