Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314

Skontaktuj się z nami

DSA Polska – Cyfrowe Systemy Archiwizacji Sp. z o.o.

Janikowo k. Poznania, ul. Gnieźnieńska 33

62-006 Kobylnica

tel.: (+48) 61 815 88 50 fax.: (+48) 61 815 88 69

poz. GPS: N: 52 stopnie 26′ 25″ (52.454512) E: 17 stopni 03′ 04″ (17.067371)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000050563.   Kapitał zakładowy 200.000 zł, w pełni wpłacony. NIP 782-19-50-491, REGON: 630987547 Konto:BZ WBK O/Swarzędz nr 92 1090 1450 0000 0000 4502 9006